تمومش کردم..

دلم گرفت

تو تمام اين مدت هم باخودم و دلم جنگيدم

کائنات نذاشتن ..

+ تاريخ جمعه 17 مرداد1393ساعت نويسنده ارکیده |

خوبه به چيزى فکر نکنى

سرخوشى معکوس

يه واژه جدديد رو فيلتر کردم

ولش کن خودمم نميفهمم چى ميگم

حتما فلسفه س که نميتونم تجزيه تحليلش کنم

.

.

.

پى نوشت:

از بس خوابيدم خوابم نميبره!عاشق خوابمم!

+ تاريخ شنبه 4 مرداد1393ساعت نويسنده ارکیده |

حسى ندارم

ميرم مسجد ولى بدون حس

+ تاريخ یکشنبه 29 تیر1393ساعت نويسنده ارکیده |

شايد دارم اهلى ميشم,بدون تلاش,,

شايدم منطق عقل گرام از کار افتاده

اهلى شدن...

اهلى شدم

ولى اشتباهه

گناهه

+ تاريخ شنبه 28 تیر1393ساعت نويسنده ارکیده |

شايد بره . . . شايد برم . .

+ تاريخ شنبه 28 تیر1393ساعت نويسنده ارکیده |

بى خيالم و بى روحد

حوصله ى دعواى شخص ثالثى به نام خدا رو هم ندارم

يه اشتباه کردم اشتباه قشنگى بود

ولى ادامه ش نميدم 

بااينکه دوس دارم ادامه داشته باشه

با خودم ميجنگم

از اول به نظر میومد اشتباه باشه,,به عکس العمل کائنات بى اعتنايى کردم

الان اصلا پشيمون نيستم...

 

+ تاريخ دوشنبه 9 تیر1393ساعت نويسنده ارکیده |

ميخواى چى رو ثابت کنى؟

اينکه آيا گناه ميکنم؟

مگه خودت نميدونى؟من ايوب نيستم..

به فرشته ها سختى نده واسه ثبت گناه من

خودت بيشتراز گناهم واسم ثبت کن...ديگه واسم مهم نيست...

به خودت افتخارکن

 

+ تاريخ پنجشنبه 22 خرداد1393ساعت نويسنده ارکیده |

صداى کائنات رو ميشنوم

دنياوخواسته هام درتسخيرمن هستند..

+ تاريخ شنبه 27 اردیبهشت1393ساعت نويسنده ارکیده |

من دختر خوبى نيستم,,,ولى دختر بدى هم شايد نباشم,نه؟

يکم خوشحالم کن...خداياصداموميشنوى؟؟؟


+ تاريخ پنجشنبه 29 اسفند1392ساعت نويسنده ارکیده |

دلم بد گرفته..بد

شايد به خاطر کاروخستگى زياد باشه..شايد افسردگى لعنتيم مزمن تر شده..

حالا هرچى..

ارکيده داغون..تو بايدسخت کارکنى..

توبايدموفق باشى..

+ تاريخ چهارشنبه 7 اسفند1392ساعت نويسنده ارکیده |